Skip to content

2022

Januar 2022:

  • Villstrå Vinmakeri SA stiftes
  • Vi bestiller 160 planter Solaris
  • For test bestiller vi 10 planter Riesling Selecta 10 og 10 planter Pinot SLK

Februar 2022:

  • Befaring hos Ole Konttorp
  • Ole setter av Rondo stiklinger til oss

Mars 2022:

  • Jordarealet defineres. Ca 300kvm til å begynne med.
  • Mat til plantene bestilles. Talle som har stått en stund leveres
  • Rondo stiklinger leveres. Hvor mange planter dette blir vil tiden vise

 

Ole Konttorp

Jordet

Talle leveres til plantene

Rondo stiklinger i vann i påvente av rotutvikling før beplantning

April 2022:

Dette er måneden hvor jordet prepareres og vinplantene kommer i jorden

Arbeidsplan for etablering diskuteres 

Stolper og saue- /viltgjerde

Tegninger for Villstrå Vinmakeri SA

Jordet er pløyet

Fjerning av steiner og stolper kommer på plass

Stolper er på plass

Jordet er harvet

Gjerde er på plass

Klargjøring for planting

Solaris, Pinot og Riesling klare for planting

Rondo klare for planting

29.4.22: Vår første plante – Solaris

30.4.22: Vår første plante – Riesling

30.4.22: Vår første plante – Pinot

2.5.22: Vår første plante – Rondo

Mai 2022:

Dette er måneden hvor vi fullfører planting, vanningsanlegg, dekkduk, steinsetting, sår for kløver mellom radene og planter roser.

4.5.22: Alle planter er på plass

Styringssystem for dryppvanning monteres

Rør og forgreninger kobles

Vanningssystem settes i drift

Dekkeduk kommer på plass

16.5.2022: Knoppskyting på Solaris

20.5.2022: Stenlegging påbegynnes

21.5.2022: Snorstrekking påbegynnes

21.5.2022: Snorstrekking påbegynnes

21.5.2022: Snorstrekking fullført første rad

22.5.2022: Sauene kvalitetsgodkjenner og stensetting fortsetter

3.6.2022: Stensetting nærmere seg fullføring

6.6.2022: Roser kommer på plass

6.6.2022: Fin utvikling på planter

4.6.2022: Snorer på plass

4.6.2022: Plantene har begynt å strekke seg

6.6.2022: Vingården er etablert  – nå gleder vi oss til første vekstsesong.

6.6.2022: 20 stk Rondo stiklinger klarer seg ikke og vi må finne alternativer. 

9.6.2022: Markedet er støvsugd for Rondo, men igjen kommer Grubbestad Gård til unnsetning med 20 stk Regent barrotsplanter

12.6.2022: Regent klargjøres for planting. 

14.6.2022: 20 stk Regent er plantet

August 2022: Plantene i utvikling

November 2022: Plantene er i ferd med å gå i vinterdvale. Vi gleder oss til sesongen 2023.