Skip to content

Januar 2024:

 • Det ser ut som plantene har klart seg bedre enn forventet over vinteren
 • Planlegging av vinterbeskjæring
 • Planlegging av nytt område

Mars 2024:

 • Vinterbeskjæring
 • Plantebestilling av nye sorter

Vingården tidlig i mars

Vingården i vinterlandskap

Vinterbeskjæring tidlig i mars

April 2024:

 • Klargjøring av nytt område (blokk 2) 
 • Flytting av rådyrgjerde 

Mai 2024

 • Etablering før planting av nye sorter
 • Beslutning om kun å plante vitis vinifera sorter på det nye området
 • Sorter:
  • Riesling Selecta
  • Frûhburgunder (Pinot prècoce)
  • Spâtburgunder We SLK 1 (Pinot noir)
  • Chardonnay 
 • Det nye området har svak helling mot nord og er mer skjermet enn blokk 1
 • Jordsmonnet varierer fra leirholdig, moldrik jord til sandholdig jord med god drenering 

Utvidelse

Klargjøring av nytt område 

Vingården i juni