Skip to content

Dagens vinproduksjon.

I dag produseres det vin mer eller mindre over hele verden.

Tradisjonelt er det blitt produsert vin i Frankrike, Italia, Spania, Portugal og Tyskland med flere, innbefattet land som befant seg bak «Jernteppet».

Fra 1990-tallet er disse landene i stigende grad blitt utfordret av nye vinproduserende land som Australia, Chile, Sør-Afrika og Argentina. De sistnevnte landene går under betegnelsen «Den nye verden».

Asiatiske land som Kina begynner også gradvis å gjøre seg bemerket som vinland.

Det globale druedyrkningsarealet er beregnet til å være 7,3 mha i 2021, bare marginalt lavere sammenlignet med 2020 (-0,3 %). Dette arealet refererer til den totale beplantningen av vinstokker for alle formål (vin og juice, spisedruer og tørkede druer) inkludert unge vinstokker som ennå ikke er produktive.

Bak denne stabiliseringen skjuler det seg heterogene utviklinger i forskjellige regioner i verden. Motsatte trender fremgår i to hovedblokker av land. På den ene siden noen EU-land som Italia og Frankrike, sammen med Kina og Iran, som driver verdens arealer oppover. På den annen side, store vindyrkingsland i den sørlige halvkule (med unntak av Australia og New Zealand) sammen med andre hovedområder som USA, Tyrkia og Moldova opplever en betydelig nedgang i sine arealer. Disse motsatte trendene balansere utviklingen på verdensnivå.

De største vinproduserende landene (i million hektoliter) beregnet pr. 2021:

 • Italias vindistrikter (50,2) + 2% utgjør 19,3% 
 • Frankrikes vindistrikter (37,6) – 19% utgjør 14,5%
 • Spanias vindistrikter (35,3) – 14% utgjør 13,6%
 • USA (24,1) + 6% utgjør 9,3% 
 • Australias vindistrikter (14,2) + 30% utgjør 5,5%
 • Chiles vindistrikter (13,4) +30% utgjør 5,2%
 • Argentina (12,5) + 16% utgjør 4,8%
 • Sør-Afrikas vindistrikter (10,6) + 2% utgjør 4,1%
 • Tysklands vindistrikter (8,0) -5% utgjør 3,1%
 • Portugals vindistrikter (7,3) +14% utgjør 2,8%
 • Kina (5,9) -10% utgjør 2,3%

Les mer ved å trykke på knappene til høyre.

Kilde: OIV, STATE OF THE WORLD VINE AND WINE SECTOR 2021