Skip to content

Vitikultur

Vitikultur (fra latin vitis (vinstokk/vinplante) + kultur) er en viktig del av druedyrkingspraksisen.

Vitikultur kan deles inn i to kategorier der den ene er de naturlige forutsetningene knyttet til blant annet klima og jordsmonn, og den andre er selve plantingen og håndteringen av vinrankene.

Naturlige forutsetninger

Vitikulturen involverer det som kalles terroir, et fransk uttrykk som beskriver en geografisk opprinnelseskarakter på en vin.

Det er mange faktorer som bestemmer karakteren på en vin. Den menneskelige innblandingen (vinbonden), klimaet, jordsmonnet, topografien, plantene som vokser omkring vingården og ikke minst tradisjon.

Menneskelig innblanding

Hovedmålet er å oppnå friske og konsentrerte druer. En vinbondes oppgave er å velge rett vinmark og rett druesort til vinmarken.  Deretter benytte plantemetoder med oppbindings- og beskjæringsmetoder som passer til vinmarkens geografiske, geologiske og klimatiske forutsetninger. Alt dette har betydning for druenes modningsprosess, og i siste instans for den ferdige vinen.